ส่วนประกอบของเก้าอี้
#ARMREST
#BASE
#PUSeat
#GAS
#PLATE
แก๊สเก้าอี้
แก๊สเก้าอี้

แก๊สเก้าอี้
แก๊สเก้าอี้

1/1
ก้อนโยก
ก้อนโยก

ก้อนโยก
ก้อนโยก

1/1
เบาะ PU
เบาะ PU

เบาะ PU
เบาะ PU

1/1
เก้าอี้สำนักงาน
ขาเก้าอี้
ขาเก้าอี้

ขาเก้าอี้
ขาเก้าอี้

1/1
แขนเก้าอี้
แขนเก้าอี้

แขนเก้าอี้
แขนเก้าอี้

1/1
#CASTOR
ล้อเก้าอี้
ล้อเก้าอี้

ล้อเก้าอี้
ล้อเก้าอี้

1/1