top of page

ผู้นำวงการเฟอร์นิเจอร์และพียูแห่งประเทศไทย

EUROPLAN มุ่งเน้นผลิตเก้าอี้สำนักงาน  อันดับ 1 ของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยี โพลียูรีเทนฉีดขึ้นรูป (P.U. Moulding) ซึ่งเป็นการนำเอาขบวนการผลิตเบาะรถยนต์ชั้นนำของโลก นำมาสู่นวตกรรมเบาะเก้าอี้สำนักงานฉีดขึ้นรูปที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

Polyurethane Technology
What is Polyurethane?
อะไรคือเทคโนโลยี PU?
Office chair
Office Chair
เก้าอี้สำนักงาน
NEW DESK.png
Office Desk/Cabinet
โต๊ะ/ตู้สำนักงาน
สินค้าใหม่
NEW 🔥

เก้าอี้แลป/เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ LABORATORY STOOLS

#Quality

#Exquisite

#Productive

#LifeStyle

bottom of page